BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LƯ CƠ SỞ GIÁO DỤC

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 

 

 

 

PHẦN I

 

 

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PMIS

PHIÊN BẢN 3.4.9

         

 

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Hà Nội, tháng 10 năm 2014

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LƯU Ư TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT PMIS. 3

II. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG: 10

III.        Cài đặt SQL Server Express 2005. 12

IV.Cài đặt SQL Server  Management Studio. 16

V.Thiết lập CSDL.. 19

VI.Cài đặt chương tŕnh. 20

VII. Xử lư lỗi không kết nối 22

VIII.Nâng cấp chương tŕnh. 23

 

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LƯU Ư TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT PMIS.

·        Sao chép bộ cài từ đĩa CD hoặc tải bộ cài từ máy chủ vào ổ cứng

·        Không thay đổi cấu trúc bộ cài

·        Không đổi tên thư mục, tên tập tin trong bộ cài

·        Tạo thư mục để chứa cơ sở dữ liệu (CSDL)

·        Tạm thời tắt tường lửa và đóng tŕnh diệt virus

·        Tạo quyền cài đặt đối với hệ điều hành Windows 7, 8 Win dows Vista

·        Kiểm tra thiết lập thời gian, ngôn ngữ theo mặt định của hệ điều hành

Trên đây là 7 nội dung cần lưu ư, từ lưu ư thứ tư được hướng dẫn cụ thể  như sau:

1.     Tạo và thiết lập quyền ghi cho thư mục chứa CSDL

a.     Tạo thư mục chứa CSD: Nên tạo thư mục trên ổ không chứa hệ điều hành.

b.     Thiết lập quyền ghi cho thư mục chứa CSDL

·      Đối với WinXP –Nhấn chuột phải vào thư mục vừa tạo, bỏ tích tại Checkbox  read-only và chọn OK.

 

·      Đối với Windows 7, 8, Windows Vista – Nhấn chuột phải vào thư mục vừa tạo, chọn Security, chọn Edit, chọn tài khoản sử dụng khi đăng nhập vào hệ điều hành Windows trong lúc khởi động máy, chọn Full control, nhấn OK để chấp nhân các bước thiết lập.

Lưu ư: Trường hợp khi lưu cấu h́nh báo “Lỗi lưu file cấu h́nh. Xin hăy kiểm tra lại hệ thống” th́ thực hiện tương tự như thiết lập thư mục chứa CSDL nêu trên theo đường dẫn - C:\Program Files (x86)\SREM hoặc C:\Program Files \SREM

 

2.     Tắt tường lửa và đóng tŕnh diệt virus

a.     Tắt tường lửa.

Trước khi cài cần tắt tường lửa tạm thời để chương tŕnh cài đặt không bị chặn. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào ControlPanel (h́nh 1), nhấn đúp chuột vào chức năng   xuất hiện hội thoại (h́nh 2)

Bước 2: Chọn chức năng  xuất hiện h́nh 3

H́nh 1

H́nh  2

H́nh  3

Bước 3: Nhấn chuột vào các chức năng   trên h́nh 3, kết quả như h́nh 4 nhấn OK để kết thúc thao tác tắt tường lửa.

H́nh 4

 

b.     Đóng tŕnh diệt virus trên máy.

Để tránh hiện tượng tŕnh diệt virus phát hiện và ngăn chặn tập tin thực thi (exe) của chương tŕnh cài đặt, nên trước khi cài đặt hệ thống phần mềm PMIS cần đóng tŕnh diệt virus.

3.     Tạo quyền cài đặt chương tŕnh PMIS đối với hệ điều hành Windows 7, 8 và Windows Vista

Để đảm bảo tốc độ truy suất các ứng dụng trên hệ điều hành, nên Windows 7, 8 và Windows Vista thiết lập chức năng chặn một số ứng dụng cài đặt lên hệ điều hành, do vậy để cài đặt được chương tŕnh PMIS, các bạn phải thiết lập quyền cho phép cài chương tŕnh lên hệ điều hành. Các bước tiến hành thiết lập quyền cài đặt.

Bước 1. Chọn ControlPanel (h́nh H1), chọn chức năng  xuất hội thoại h́nh 5

H́nh 5

Bước 2: Tích chuột vào chức năng  xuất hiện hôi thoại h́nh 6

H́nh 6

 

Bước 3: Kéo thanh trượt xuống mức thấp nhất (Never notify) h́nh 7, nhấn OK

 H́nh 7

Bước 4: Khởi động lại máy để xác nhận thiết lập

4.     Kiểm tra thiết lập ngôn ngữ, thời gian và múi giời theo mặc định của hệ điều hành.

Để cài đặt và sử dụng khai thác được thuận lợi không bị lỗi hoặc sai lệch thông về ngày,  nên việc kiểm tra ngôn ngữ, thời gian, múi giờ là cần thiết. Các bước kiểm tra và thiết lập theo mặc định nội dung trên.

Bước 1: Truy cập vào ControlPanel (như h́nh 1), tích đúp chuột vào biểu tượng , xuất hiện hội thoại h́nh 8

H́nh 8

Bước 2: Tại thẻ đầu tiên (Fomats), nếu tại Combobox Fomat mà hiển thị là English (United States) th́ không phải thiết lập lai (lựa chọn lại), nếu không hiển thị  là English (United States) th́ chọn lại cho đúng là English (United States).

Bước 3: Chọn thẻ Location h́nh 9, nếu hiển thị trong Combobox Current location hiển thị là United States là được, nếu không đúngnhư h́nh 10, chọn lại cho đúng, nhấn OK để xác nhận thiết lập

H́nh 10

II. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG:

WINDOWS INSTALLER3.1 VÀ .NET FRAMEWORK 3.5

Chương tŕnh yêu cầu phải cài đặt trên hệ điều hành Windows XP2, XP3, Windows 7, Windows 8 và Windows Vista. Hệ điều hành Windows XP1 cần được nâng cấp lên Windows XP2. 

1. Thực hiện đối với máy tính dùng hệ điều hành Windows XP2, XP3.

Bước 1:

Chọn tập tin Caidatmoitruong.exe, xuất diện giao diện h́nh dưới.

 

Bước 2:

Chọn “Accept” để chấp nhận điều khoản .Net Framework tiếp tục cài đặt.

 

caidatnet

Tiến tŕnh cài đặt .NET Framework 3.5

 

tientrinhcaidat1

Bước 3:

Chọn Cancel” rồi chọn “Yes” để bỏ qua bước này.

 

Bước 5:

Kết thúc quá tŕnh cài đặt môi trường.

Lưu ư: Môi trường chỉ cài đặt một lần duy nhất.

Với hệ điều hành Windows 7, 8 và WinVista khi cài đặt môi trường, chương tŕnh tự kiểm tra, nếu thấy thiếu thành phần nào th́ chương tŕnh sẽ tự bổ sung thành phần đó

 

III.           Cài đặt SQL Server Express 2005

Bước 1: Chạy file CaidatPEMIS.exe. xuất hiện h́nh bên và chọn  để tiến hành cài đặt.

Lưu ư: Nên tạm dừng hoặc thoát các phần mềm diệt virus.

Bước 2:

Chọn “I accept the licensing terms and conditions” và chọn NEXT để tiếp tục.

3-4-2012 1-03-21 PM

Bước 3:

Chọn “Install” để bắt đầu quá tŕnh cài đặt

 

3-4-2012 1-04-09 PM

Bước 4:

Chọn NEXT để tiếp tục.

 

3-4-2012 1-05-18 PM

Bước 5:

Chọn NEXT để tiếp tục sau khi quá tŕnh kiểm tra các thành phần hoàn thành.

 

3-4-2012 3-59-37 PM

Bước 6:

Bỏ dấu kiểm ở ô “Hide advanced configuration options” chọn NEXT để tiếp tục cài đặt.

 

Bước 7:

Chọn NEXT để tiếp tục.

3-4-2012 4-01-52 PM

Bước 8:

Chọn “Named instance” NSD có thể thay đổi tên theo ư muốn.

Lưu ư:  Khi chạy chương tŕnh khai báo máy chủ th́ tên máy chủ là: “(local)\tên đă thay đổi”. (Mặc định sẽ là (local)\sqlexpress)

3-4-2012 4-02-24 PM

Bước 9:

Chọn mặc định cài đặt trên “Local system” và chọn NEXT để tiếp tục.

3-4-2012 4-04-44 PM

 

Bước 10:

Chọn “Mixed Mode”  và nhập mật khẩu cho user sa sử dụng cho cả 2 h́nh thức chạy độc lập và chạy trên môi trường máy chủ -máy khách.

step8

Bước 11:

Chọn “SQL collations” và chọn NEXT để tiếp tục.

3-4-2012 4-06-21 PM

Bước 12:

Tích vào “Add user to the SQl Server Administrator role” và chọn NEXT để tiếp tục

Bước 13:

Chọn NEXT để tiếp tục.

3-4-2012 4-07-03 PM

Bước 14:

Chọn “Install” để bắt đầu cài đặt SQL Server 2005 Express.

 

3-4-2012 4-07-16 PM

Bước 15:

Quá tŕnh cài đặt thành công nếu các tất cả các thành phần đều xuất hiện biểu tượng . Chọn NEXT chuyển bước tiếp.

3-4-2012 4-11-57 PM

Bước 16:

Chọn “Finish” để hoàn tất quá tŕnh cài đặt.

3-4-2012 4-12-09 PM

IV.Cài đặt SQL Server  Management Studio

SQL Server  Management Studio là công cụ hỗ trợ NSD trong quá tŕnh quản lư và khai thác dữ liệu các phân hệ. NSD có thể cài hoặc không tùy thuộc vào nhu cầu thực tế.

Bước 1:

Chọn  

Bước 2:

Lựa chọn hệ điều hành và chọ “Đồng ư

 

Bước 3: Chọn NEXT để chấp nhận.

Bước 4:

Chọn “I accept the terms in the license agreement” đồng ư với điều khoản sử dụng và chọn NEXT

3-4-2012 4-13-27 PM

Bước 5:

Chọn NEXT để tiếp tục

3-4-2012 4-13-47 PM

Bước 6:

Chọn NEXT để tiếp tục

3-4-2012 4-13-58 PM

Bước 7:

Chọn Install  để bắt đầu cài đặt chương tŕnh

 

3-4-2012 4-14-12 PM

Quá tŕnh cài đặt sẽ hoàn thành trong giây lát

3-4-2012 4-14-22 PM

Bước 8:

Chọn Finish để hoàn tất quá tŕnh cài đặt.

3-4-2012 4-15-40 PM

 

 V.Thiết lập CSDL

Bước 1: Chọn  để tiến hành thiết lập CSDL.

Bước 2:

Đổi lại tên máy chủ nếu cần thiết. Chọn “Đồng ư”.

Lưu ư: Tên máy chủ là “(local)\tên máy chủ” được đặt ở bước 8 - Cài đặt SQL Server Express 2005.

Bước 3: Hăy chọn đến thư mục chức CSDL đă được tạo từ trước và Chọn OK để tiến tŕnh bắt đầu.

 

Lứu ư: Nếu trước khi cài lại chương tŕnh đă tồn tại thư mục này (đă sử dụng PEMIS) th́ chường tŕnh sẽ sử dụng CSDL cũ nên NSD không cần phải khôi phục lại CSDL.

Bước 4: Quá tŕnh thiết lập CSDL thành công.

VI.Cài đặt chương tŕnh

Tùy thuộc vào nhu cầu làm viêc của NSD mà có thể chọn lựa một trong các phân hệ để cài đặt. Các bước cài đặt các phân hệ giống nhau.

là phân hệ  quản trị hệ thống PMIS, EMIS.

 Hệ thống thông tin thống kê giáo dục,   Hệ thống quản lư nhân sự.

Cài đăỵ PMIS

Bước 1: Chọn  xuất hiện h́nh bên.

Bước 2: Chọn “Browse” để thay thư mục chứa chương tŕnh. Chọn NEXT để tiếp tục.

Bước 3: Chọn NEXT để bắt đầu tiến tŕnh.

Chọn CLOSE để hoàn tất tiến tŕnh.

 

VII. Xử lư lỗi không kết nối

Nếu khi chạy chương tŕnh mà gặp h́nh trên th́ xử lư theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1:

Chạy SQL studio management và tiến hành khởi động lại dịch SQL.

 

Sau đó đăng nhập “QuantriPEMIS”.

 

 

Cách 2:

Vào start => Run hoặc  bấn tổ hợp phím Window + R =>  nhập vào services.msc => OK. H́nh bên.

 

T́m đến ḍng  SQL Server (SQLEXPRESS) và khởi động dich vụ SQLEXPRESS (chọn restart).

Sau đó đăng nhập “QuantriPEMIS”.

§  Cách 3:   Chạy tập tin role.bat  trong thư mục BocaiPEMIS\TienIch\GanQuyenPEMIS

 và khởi động lại máy.

 

o   Nếu chạy tập tin role.batkhông xuất hiện giống h́nh dưới th́ quá tŕnh thiết lập CSDL chưa thành công.

VIII.Nâng cấp chương tŕnh

Quá tŕnh này thực hiện khi chương tŕnh và CSDL không cùng phiên bản.

Bước 1: Chạy file CaidatPEMIS.exe chon thẻ “Nâng cấp” xuất hiện h́nh bên và chọn nâng cấp phân hệ EMIS hoặc PMIS.

Bước 2: Chọn thẻ “Khai báo CSDL

Bước 3: Tên máy chủ là “(local)\tên máy chủ” đă đặt ở Bước 8 – Cài đặt SQL Server Express 2005.   

Chú ư: Nếu máy chủ chạy SQL là máy khác (Mô h́nh mạng LAN) th́ không tích vào ô “Xác thực Windows” và đăng nhập với: Người sử dụng – PEMIS, Mật khẩu – pemis hoặc tên đăng nhập – sa, mật khẩu – abc@123 (hướng dẫn cài đặt SQL).

Bước 4: Chọn “Bắt đầu” quá tŕnh nâng cấp được thực hiện.

Chú ư: Nếu xuất hiện h́nh bên th́ chuyển sang bước 5

Bước 5: Chọn dường dẫn chứa bộ chạy PMIS, EMIS và chọn OK

Tùy thuộc vào bạn đă cài VEMIS hoặc PMIS mà đường dẫn như h́nh bên.

Để đỡ phải nhớ đường dẫn đến thư mục chứa chương tŕnh bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào biểu tượng PMIS trên màm h́nh, nhấn chuột phải, chọn thuộc tính Properties

Xem đường dẫn đến thư mục chứa PMIS

Đường dẫn đến thư mục PMIS khi cài VEMIS

Đường dẫn đến thư mục PMIS khi cài PMIS

Đường dẫn đến thư mục PMIS

 

Chọn OK để kết thúc quá tŕnh nâng cấp.